رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۳ : با جنون خاص خود رقصیده ام

با جنون خاص خود رقصیده ام
من تو را با این جنون باریده ام
هر که با عقلش به کار رنگ و بوست
من تو را بی رنگ و بو پاشیده ام
پیمایش کتاب