رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۶ : غمش آمد سرای خانه بگرفت

غمش آمد سرای خانه بگرفت
به شادی آمد و کاشانه بگرفت
غمش از عشق و شادیش از دم عشق
به هر نحوی دل دیوانه بگرفت
پیمایش کتاب