رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۷ : آنچه ببینی میان جنبش فرخندگی ست

آنچه ببینی میان جنبش فرخندگی ست
مذهب آزادگی، راست خود زندگی ست
ملک شعف آمدی، رخت عزا دور ریز
وقف شو در کار ما کاین ره بخشندگی ست
پیمایش کتاب