رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۸ : این راه دل و در وصال است

این راه دل و در وصال است
باز آ و ببین درون چه حال است
برجه به درون آتش عشق
بی عشق پرندگی محال است
پیمایش کتاب