رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۹ : سرآغازی تو که آغاز از تو

سرآغازی تو که آغاز از تو
سرود سرو و رقص راز از تو
خموشی در قرنهای سرد آواز
و اینک شورش صد ساز از تو
پیمایش کتاب