رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷ : نفسی هست که از باده ی جان لبریزم

نفسی هست که از باده ی جان لبریزم
از سر پرتوی خورشید به شب آویزم
روزها نعش کشان منتظر طالع شب
تا کزین خانه ی مخروبه ی جان برخیزم
پیمایش کتاب