رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۰ : من شاهد خاموشم، عشق است که می‌کوشد

من شاهد خاموشم، عشق است که می‌کوشد
من هیچ نمی‌گویم، این عشق تو می‌جوشد
هر کس بدهم وصلت از دست تو می‌گیرد
هر کس بدهم نامت از جام تو می‌نوشد
پیمایش کتاب