رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۳ : هر بار می‌خوانم تو را، هر بار روی دیگری

هر بار می‌خوانم تو را، هر بار روی دیگری
هر روز می‌بینم تو را، هر روز سوی دیگری
هر لحظه جوری تازه‌ای، هر بار نوری تازه‌ای
هر دم به شکلی نو به نو در گفتگوی دیگری
پیمایش کتاب