رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۴ : با چشم تو می بینم، با دست تو می رانم

با چشم تو می بینم، با دست تو می رانم
هر حرف به پنهانی از قلب تو می خوانم
در کار تو بی پایان چون کشتی موج افشان
می رانم و می رانم، آسوده نمی مانم
پیمایش کتاب