رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۵ : من کجایم؟ نیستم، پنهانی ام

من کجایم؟ نیستم، پنهانی ام
در درون در کارگاه جانی ام
هم میان بنشسته بیرون از جهان
هم روان در هر سویی می خوانی ام
پیمایش کتاب