رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۶ : حقیقت‌پیشه شو، این راه پیما

حقیقت‌پیشه شو، این راه پیما
خروش کشتی ناگاه پیما
به وصل بندر و لنگر میندیش
به وصل دورها تا ماه پیما
پیمایش کتاب