رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۷ : چون گشودم دفتر قانون عشق

چون گشودم دفتر قانون عشق
شسته شد دل از غمش در خون عشق
طاقت رنجم نگر چون می‌دهد
حضرت شاهنشه بی‌چون عشق
پیمایش کتاب