رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۸ : گرچه تنم از تو دور، این دل ما جورِ جور

گرچه تنم از تو دور، این دل ما جورِ جور
نیست بقا و فنا، هست صفای حضور
هست به سر سوسنی سر زده تا اوج روح
هست به دل لاله‌ای شعله‌ور از صوت و نور
پیمایش کتاب