رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۹ : آه از این پس همه آواره‌ایم

آه از این پس همه آواره‌ایم
زخمی و بی‌خانه و بی‌قاره‌ایم
آمده یارم چو به قلّاب و تیغ
یعنی از این پس همه بیچاره‌ایم
پیمایش کتاب