رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸ : برو تو اشهدت بخوان که عشق پرزبانه است

برو تو اشهدت بخوان که عشق پرزبانه است
فلک ز چشم عاشقم نهان شو، دل میانه است
برو به نزد عاقلان نشین و قبر خود بکن
نمان برابرم که جان به خانه اش روانه است
پیمایش کتاب