رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۰ : چشم جهان‌بین بگشا روح بین

چشم جهان‌بین بگشا روح بین
آن در و دروازه‌ی مفتوح بین
قامت بنهفته به گل راست کن
سرّ عوالم همه مشروح بین
پیمایش کتاب