رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۱ : سخت است آسان گشتن‌ات

سخت است آسان گشتن‌ات
از سر سوی جان گشتن‌ات
باری چو سدّ دل شکست
یعنی به جانان گشتن‌ات
پیمایش کتاب