رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۲ : جامِ تهی با دلِ شوریده آر

جامِ تهی با دلِ شوریده آر
قلبِ خراشیده خروشیده آر
هیچ مگو کار چه و بار چه
بی‌سخنی جان سوی نادیده آر
پیمایش کتاب