رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۳ : گفت که این فقر پر از گوهر است

گفت که این فقر پر از گوهر است
فقر که نه ثروت بی‌آخر است
وقت رهایی شد و آماده باش
مقصد از این قافله بس بهتر است
پیمایش کتاب