رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۴ : یار فقط یار نگهدار عشق

یار فقط یار نگهدار عشق
ذرّه فقط ذرّه‌ی بیدار عشق
لحظه فقط لحظه‌ی دیدار دوست
کار فقط کار گوهربار عشق
پیمایش کتاب