رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۵ : آمدی از بی‌نهایت کوی دل

آمدی از بی‌نهایت کوی دل
پر شد از عطر تو هر شش سوی دل
کوی درویش و عبور شاه بین
آفرین بر غرّش هوهوی دل
پیمایش کتاب