رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۷ : حرف حق در دست و پرسش‌ها خموش!

حرف حق در دست و پرسش‌ها خموش!
چون بگوید عشق از خود، گوش! گوش!
بنگری سیمای عاشق، نور نور
بشنوی بانگ حقیقت: نوش! نوش!
پیمایش کتاب