رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۹ : جنگ‌سالار دلی، زیباستی

جنگ‌سالار دلی، زیباستی
نی فزودی بلکه ما را کاستی
دل به سودای تو از سر باز زد
بر قراری شب به رویا راستی؟
پیمایش کتاب