رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۹ : نه مویه می کنم میان، نه چنگ می زنم به جان

نه مویه می کنم میان، نه چنگ می زنم به جان
نه نعره ای، نه گریه ای، نه سر به سجده ای نهان
حرام باد ناله ای چو خیزد از برای تو
که عشق خنده است و نور حقیقتی ست در میان
پیمایش کتاب