رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۹۰ : خطر کردم که از این ره گذشتم

خطر کردم که از این ره گذشتم
خطر کردم که رو در عشق هشتم
خطر کردم که پیدا گردم ای جان
عجب گم گشتم و پیدا نگشتم
پیمایش کتاب