رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۹۳ : عشق کمین‌بسته‌ی آگاهی است

عشق کمین‌بسته‌ی آگاهی است
تیغ خرد بر کمر شاهی است
تاج خدا بر سر مردان حق
آتش سوزنده‌ی همراهی است
پیمایش کتاب