رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۹۷ : راه دل راهی سراسر کار و بار

راه دل راهی سراسر کار و بار
نیست این ره راه مردان نزار
گر بخواهی پختگی: بسیار کار
گر بخواهی سوختن: تسلیم یار
پیمایش کتاب