رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۱۴۲ : همه سکوت از من، همه کلام از تو

همه سکوت از من، همه کلام از تو
سر سبو در کف، یکی دو جام از تو
به هر چه جز عشقت سخن به استهزاست
 سخن چه آغازم که این سلام از تو
ز مشرق باده سپیده زد ساقی
 دم فنا از من، همه دوام از تو
پیاله سوی تو به زنده باد آید
 به هر دمی جانا دم قوام از تو
شهود خاموشان ز چشم شوخ توست
 شهنشه جانی، شکوه نام از تو
ز معبد زرّین که عشق در جوش است
 منم پیام‌آور، همه پیام از تو
نشسته در خلوت دل کبود من
 به پا چه می‌خیزد که این قیام از تو
فلک به جام من اگر نظر دارد
 یقه‌ش سویت گیرم که انتقام از تو
چو دیدم آن هنگام سماع چشمانت
از آن دم هر آنی دم مدام از تو
به سمع خاموشان چه جز نوای توست
 شبانه می‌رقصند به التزام از تو
سخن چو آهسته به بند آخر شد
 خلاص حلمی و دم ختام از تو
پیمایش کتاب