رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۱۹۲ : مستان شهیم و سرخوشانیم

مستان شهیم و سرخوشانیم
پیمانه کشیم و خسروانیم
ما را چه صنم به غیر مستی ست
درویش برون، شه نهانیم
بی ره زده ایم و راه بردیم
در سایه ی جام مهوشانیم
ما حلقه ی باده باز کردیم
همکار خدای عاشقانیم
رویای تو شب فراز کردیم
بیدارتر از همه جهانیم
سر مستی و می حلال کردیم
ما مفتی پیمانه کشانیم
خواب حضرات عقل و اوهام
زین بزم شهانه می پرانیم
حلمی به جنون خویش خوش باد
ما حافظ این چنین کسانیم
پیمایش کتاب