رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۱۹۴ : دور جام است عاشقان میخانه ها را وا کنید

دور جام است عاشقان میخانه ها را وا کنید
هر که ساغر زیر پیراهن کشد پیدا کنید
خرقه ی عاقل بسوزانید و در میخانه ها
آتشی برپا ز برگ عقل و دفترها کنید
دوزخی را پیش ما آرید و دست افشان و مست
از شه بی منّت پیمانه دل دریا کنید
غسل تعمید می و پیمانه است ای عاشقان
سیرت نیکوی خود زین شستشو پیدا کنید
ما سفیران می و پیمانه ایم از آسمان
باده چون فرمان دهد جان و جهان شیدا کنید
ما پیام آوردگان ساغر دیرینه ایم
مستی دیروز و فردا را همین حالا کنید
زهد اگر از نو گریبان گیر و دامن کش شود
دامنش آتش زنید و بزم بی پروا کنید
حلمیا امشب چنان پیمانه ها را سرکشید
تا که بوی مِی دهد دنیا دهان گر ها کنید
پیمایش کتاب