رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۱۶ : معراج‌گردان! قلّه‌نوردان!

معراج‌گردان! قلّه‌نوردان!
روحان عاشق! اینک به میدان!
خاموش! خاموش! محفل به ذکر است
بیدار! بیدار! ای روی‌زردان!
عیب است ما را یک شب ننوشیم
پیمانه‌ها پُر! ای هم‌نبردان!
یا رب چه جنگی‌ست هر لحظه در جان
ما جام گیریم، تو نیزه پرّان!
تازنده! عریان! برّنده! رقصان!
شمشیرهاتان، ای شیرمردان!
از رنج مستی کس را خبر نیست
حلمی چه گویی؟ پیمانه گردان!
پیمایش کتاب