رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۶ : تک و تنها به خرابی خوش‌تر

تک و تنها به خرابی خوش‌تر
گوشه‌ی دنج و شرابی خوش‌تر
بی‌خود و خسته از این وهم گران
دل سرگشته به خوابی خوش‌تر
مردم سایه و این ظلمت حرف
از تو خصمی و خطابی خوش‌تر
وام‌دار کس و ناکس نشویم
قسمت دیده سرابی خوش‌تر
زهر از جام تو چون آب حیات
با تو صد زخم و عذابی خوش‌تر
راه دوزخ چو روی با تو روم
با تو ظلمت ز شهابی خوش‌تر
قسمت حلمی از این چرخ خراب
غزل و باده‌ی نابی خوش‌تر
پیمایش کتاب