رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۷۷ : چه می گویم؟ چه می بینم؟ ز چه این گونه مدهوشم؟

چه می گویم؟ چه می بینم؟ ز چه این گونه مدهوشم؟
کجا گردم شباهنگام؟ به سعی کیست می کوشم؟
دو آه از سینه ام خیزد به هر دم آه ای ساقی
ز نامت که نمی دانم، ز جامت که نمی نوشم
خراب هفت گردونم، از این افسانه افسونم
ورای چرخ مغبونم، از این رو راز می پوشم
سراغم آمدی آیا دل افسرده ی غمگین؟
چه دیدی از دو چشمانم؟ چه بشنیدی تو از گوشم؟
سخن گنج است و با مستان بگویند آن خدامردان
چه گوش آورده ای بر در؟ برو هر آن که بخروشم
میاور نام وصل و می چو مکتب می روی ای خر
که تو از باد مغروری و من از باده در جوشم
برو حلمی! چه اینجایی؟ همه در سجده ی عقلند
کجا آخر بدیدی من به ایشان جرعه بفروشم
پیمایش کتاب