رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۲۲ : رفیقان صواب آیند

رفیقان صواب آیند
غریبان در رکاب آیند
به سر باید حجاب ای جان
که مه رویان خواب آیند
به نزد این چنین مردان
نران هم در حجاب آیند
چو برخیزند از معراج
فلک ها روی آب آیند
چو بنشینند بر مسند
عوالم در حساب آیند
سران کفر و دین هر دو
به پاشان در جواب آیند
بگو حلمی که آن شاهان
پگاهی چون شهاب آیند
پیمایش کتاب