رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۲۸ : به سوی تو فضایل کارگر نیست

به سوی تو فضایل کارگر نیست
کرامات از شرارت خوبتر نیست
به سوی تو نه طاعات و نه طامات
عبادات مکرّر جز ضرر نیست
فقیهان سوی تو دارند لیکن
فقیهان را نصیبی جز نظر نیست
خلایق بنده‌ی عادات خویش‌اند
نه خلقان را جز از نامت خبر نیست
بتر از حلقه‌بازان نیست در دهر
که این جمعیّت از نوع بشر نیست
به سوی تو یکی قلب پر از عشق
اگر دارد کسی عمرش هدر نیست
بیا حلمی بیا بیرون از این قبر
که اینجا جز دمی از خیر و شر نیست
پیمایش کتاب