رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۳۱ : کار دل از ره تقوا نشود

کار دل از ره تقوا نشود
قفل اسرار چنین وا نشود
عقل لاگو به دم حق نرسد
تا کمربسته چو لولا نشود
جان به اندیشه‌ی او خو نکند
تا سراپرده‌ی غوغا نشود
مردم نام و نم و هول و ولا
از ره توبه به بالا نشود
گرچه این قول و غزل حرف خداست
کار از راه الفبا نشود
حلمی از پنجره‌ی بین دو چشم
جان چنان برده که پیدا نشود
پیمایش کتاب