رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۳۸ : آنچه صوفی از کتاب می داند

آنچه صوفی از کتاب می داند
عارف از راه خواب می داند
چون به خواب نیز عقل ره دارد
هر دو را جان سراب می داند
راه سوّم راه روح آساست
روح راه بی نقاب می داند
خرقه ی عقل و دین بیاندازد
هر که این ره خراب می داند
پس چه دل خوش کند به نقش سراب
آن که نشئه ی شراب می داند
حلمی این سخن به آخر کن
تشنه خود راه آب می داند
پیمایش کتاب