رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۵۳ : عجب دیوان مینایی

عجب دیوان مینایی
به قرآن این عجب جایی
تتارستان چشمانت
چه خون تفکرده غوغایی
عجب رویای غسّالی
عجب بازار بلوایی
وصالت همچو موصل شد
ز شش سو بسته سودایی
هلا یورش ز هر شش سو
نه دیگر وقت تقوایی
هلا بهمن شدن چون عشق
نه دیگر وقت پروایی
نه دیگر وقت خاموشی
در این اوقات ترسایی
جهان تابیده در زلفت
به رستاخیز لالایی
برون آ حلمیا از خویش
به مولایی که مولایی
پیمایش کتاب