رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۶۰ : دولت فرزانگان سمت درون است و جان

دولت فرزانگان سمت درون است و جان
سمت برون دولت وهم ببین و گمان
مردم جاوید خواه نی دو سه خلق تباه
رأی برون وانِه و رأی درونی بخوان
رأی برون پشم و باد، خلقت گول و گشاد
رأی درون رأی دل، رأی خروش و ژیان
رأی برون التماس، نوکری خلق لاس
رأی درون خاصِ خاص، رأی سران جهان
رأی برون اختلاف، رأی جمعیاً خلاف
رأی درون صافِ صاف، نوبری بی‌زمان
دولت خرچنگ و بنگ رأی برون است و رنگ
دولت رأی خدا سمت درون است و آن
دولت پایندگی‌ست، راست خود زندگی‌ست
دولت مردان حق، کوه‌بر و بی‌امان
حلمی از این جویبار داد نشان دیار
ساعت بی‌ساعتی، گَرد روان لامکان!
پیمایش کتاب