رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۸۱ : در راه تو جستجوی دیگر باید

در راه تو جستجوی دیگر باید
 در مستی تو سبوی دیگر باید
خواندند تو را و کار دیگر کردند
 در خواندن تو وضوی دیگر باید
گشتند به گرد خانه‌ات بی‌حاصل
 در طُوف تو عزم کوی دیگر باید
احرام تو بستن ره دیگر دارد
 در ذکر تو سر به سوی دیگر باید
گمره نشوی ز قول ما ای زاهد
 در عشق بگومگوی دیگر باید
با روح که سر به آسمانها ساید
 آیین و حروف و روی دیگر باید
حلمی به خروش راستان می‌رقصید
 آنجا که ترانه خوی دیگر باید
پیمایش کتاب