رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۹۱ : بگشای پر! بالنده شو!

بگشای پر! بالنده شو!
پرّنده شو! بارنده شو!
عقل هراس‌آلود را
از خویش وا کن، زنده شو!
امروز روز تازه‌ایست
بگشای جانت، خنده شو!
جوینده بودی قرنها
امروز را یابنده شو!
امروز را بیدار باش
بر خفته‌ها تازنده شو!
از خوابهایت یاد آر
اندوهها را رنده شو!
طرح نویی اندیشه کن
بر تازه‌ها یک‌دنده شو!
از چرخ‌خواری دست کش
حلمی! خداخوارنده شو!
پیمایش کتاب