رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۹۳ : انجمن‌ها از خدا دارد دلم

انجمن‎ها از خدا دارد دلم
حرف‌های آشنا دارد دلم
بهر بی‌دردان جفا چون تیغ زهر
بهر بیماران شفا دارد دلم
گفت با ما این همه تبعیض چیست؟
گفتم انواع وفا دارد دلم
با خوشان رسم و آیین و بزک
خوشه‌های ناسزا دارد دلم
با قوی‌قلبان جهد و راستی
بوسه‌های بی‌هوا دارد دلم
هر چه حکم عشق جاری در منست
بی‌هوا بر روح‌ها دارد دلم
از فروغ مشعل مردان عشق
آتش بی‌انتها دارد دلم
نور می‌بارد به ره‌گم‌کردگان
بینوایان را نوا دارد دلم
هر که را نزدیک شد دیدارها
از ره پنهان ندا دارد دلم
همچو حلمی در گریبان عدم
گنج‌ها بی‌ ادّعا دارد دلم
پیمایش کتاب