رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۳۷ : بربند همه کتابها را

بربند همه کتابها را
بدّر همه چرت خوابها را
با عشق نشین که عشق تنها
آتش زند این عذابها را
ای سالک کوی نوشدارو
بنیوش تو این شرابها را
بر باد ده زلف و فاش می کن
افسانه ی پیچ و تابها را
عصری دگر است و حکم اینست
آتش بکن این شهابها را
پر ده قمرا تو نیز امروز
پیمانه ی بی حجابها را
حلمی به زبان ماه بسرود
تو گوش کن این خطابها را
پیمایش کتاب