رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۴۵ : خطّ پنهان چون بخوانی خطّ‌ پیدا هم بخوان

خطّ پنهان چون بخوانی خطّ‌ پیدا هم بخوان
چون درون آواز داری بر شو اینجا هم بخوان
درسهای عشق را باید بگیری ماه‌ماه
راه می‌گوید بیا ای روح این را هم بخوان
صحبت خلقان دگر کوتاه کن، با ماه شو
ترک کن خود را، خطر کن، خطّ دریا هم بخوان
هر دمی ابلیس گوید نه مرو بیرون مرو
عشق گوید: «سوی من آ!»، آه! این «آ» هم بخوان
حقّه‌های عقل را حلمی به عشقت فاش کرد
چون به خود خواندی سخن حالی تو با ما هم بخوان
پیمایش کتاب