رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۵۲۷ : گویند ستارگان آن‌جهانی باشیم

گویند ستارگان آن‌جهانی باشیم
بر روی زمین به بی‌نشانی باشیم
در صورت یار سالکان گمراهند
ما باطن بی‌صورت جانی باشیم
آن را که نبوده ابتدا ختمش نیست
بی‌خاتمه روح لامکانی باشیم
هر آینه روح دگری می‌خیزد
ما نیز به شاباش نهانی باشیم
هر ثانیه جنگ دگری در راه است
در صلح رسیدگان آنی باشیم
ای خوابزده بهش که وقتی ناب است
تا خارج از این ره گمانی باشیم
حلمی ره سرخ دل را بگشود
ما دلشدگان به مژدگانی باشیم
پیمایش کتاب