رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۵۴۲ : این شب بی‌قرار بین، یک به قد هزار بین

این شب بی‌قرار بین، یک به قد هزار بین
از ره استتار رو، روح به اقتدار بین
این متوهّمان زار خواب گذار و راه زن
حشمت نور و صوت را نیک به انتشار بین
ملک خرابه‌زار چیست؟ بتکده و مزار چیست؟
غیبت بی‌بهار چیست؟ بر شو حضور یار بین
کودک اعتقاد را ترجمه‌ی بهار کن
معرکه‌ی جهاد را در دل بی‌گدار بین
امّت آخ و آه را تا به ابد وداع کن
خلقت پابه‌ماه را در قدم دیار بین
آن همه حرف دود شد، بود ددان نبود شد
منبر خواب‌مردگان سربه‌سری غبار بین
باز زمان شاه شد، ظلمت گِل پگاه شد
دیو برفت و ماه شد، غایت انتظار بین
آن سوی شب نگاه کن، هر که بشد به راه کن
خواب جلال و جاه را خاصه به انفجار بین
حلمی از این دیار رو، یار شدی و یار رو
گمشدگان راه را در دم خود به کار بین
پیمایش کتاب