رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۵۵۸ : عجب فاسقی، مسلمی این چنین

عجب فاسقی، مسلمی این چنین
عجب فاجری در مغاک زمین
عجب مال‌خر هیبت راهبر
عجب کودنی منبر عقل و دین
رفیقان خوابند و یاران گور
شهیدان زر، دیربانان کین
شبان با ددان کاسه‌ی خون کشند
به روزان طفیل ندای حزین
به حق مظهر کامل سنّت‌اند
شروران دهرند و دیوآفرین
ولیکن تو صوتی و غوغای حق
برو حلمیا خوابگاه پسین
پیمایش کتاب