رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۵۷۳ : ساقی صفت ستاره دارد

ساقی صفت ستاره دارد
این باده به جان اشاره دارد
تو عقل به جان حجاب کردی
قلب خوش من نظاره دارد
سر سیره‌ی استخاره گیرد
دل ساحت استعاره دارد
نامم چه خیال خوابگیر است
آن قامت بی‌قواره دارد
راهی که به وصل هیچ باشد
هر لحظه به جان قداره دارد
بی‌مقصد و بی‌قرار بادا
این رود که نه کناره دارد
این معبد عاشقانه بنگر
نه گنبد و نه مناره دارد
حلمی خبر خروش سر داد
امشب سر پرشراره دارد
پیمایش کتاب