رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۵۷۵ :‌ در منزل شه ستاره‌باران باشد

در منزل شه ستاره‌باران باشد
مه اسم‌شب عبور یاران باشد
از سر ز ره عروج آتش خیزد
دل سوخته از می هزاران باشد
شب سرخی ما دامن سبزی بگرفت
آغوش سحر پر از شکاران باشد
انکار خودم، مگر که آتش جان را
اثبات دم خدای‌خواران باشد
تا کافر دین شدم حق‌ام ره بگشود
برکت همه سهم بی‌کناران باشد
بی تاب و قرار عشق حلمی جان برد
جان هدیه‌ی خاصه‌ی دچاران باشد
پیمایش کتاب