رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۶۱۱ : امروز بر آنم که تا وصل دگر خیزم

امروز بر آنم که تا وصل دگر خیزم
آن وصل نهانی را در خون جگر بیزم
امروز بر آنم تا بی‌ مشغله بنشینم
 بیخودشده دیگربار صد مشعله انگیزم
بر چشم جهانگیرم ابروی دگر گیرم
 یک روی دگر گیرم با خلق بیامیزم
در سایه روم ناگه، در ظلمت شب‌ آگه
 بیراه‌نشینان را بر راه بیاویزم
گر بر شده بر پرده رویای برآورده
 روح است که می‌بارد از خامه‌ی تب‌ریزم
حلمی ره میخانه بنموده به ویرانه
 بر باد روم اینجا از باده نپرهیزم
پیمایش کتاب